torsdag 4 juni 2009

Vad är egentligen skillnaden på ekologisk, organisk, biodynamisk?
Organisk-biologisk odling är en form av ekologisk odling som skapades på 1940-talet av schweizaren H.P. Rusch. Enligt Rusch är det viktigt att skapa en levande jord med en hög mikrobiologisk aktivitet. Han motsatte sig användning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Istället förordade han gröngödsling, täckodling, noggrann växtföljd och organiska gödselmedel som stallgödsel.

Ekologisk mat är mat gjord på råvaror som räknas som ekologiska, det vill säga kommer från ekologiska odlingar, där växtskyddsmedel, pesticider, GMO och konstgödsel ej används. Den vanligaste märkningen för ekologisk mat i Sverige är KRAV, som är en ekonomisk förening.

Biodynamiskt jordbruk utgår från kretsloppstänkande och strävar efter att skapa fullständiga kretslopp i liten skala. Man arbetar med att bygga upp och stärka de ekologiska systemen i jorden. Kompostering och vallodling är två viktiga metoder. //Ur Wikipedia.

Inga kommentarer: